O NAMA

UMIJEĆE TEMELJENO NA TRADICIJI

Nekada su livadama Lijepe naše trčale tisuće konja i stoke, a razne vrste užadi i konopa su bili neizostavni alat u svakome domaćinstvu. Vremena se mijenjaju, konja je sve manje, ostalog blaga isto tako, drevni zanati izumiru, no mi smo sačuvali umijeće izrade užadi onako kako su nas to naši stari učili.

Naša Užarija Geto nalazi se u Marijancima, u podravskom dijelu Slavonije, između rijeka Drave, Karašice i Vučice. Baštinimo tradiciju dužu od pola stoljeća, točnije naši početci sežu u 1950. godinu, a znanje se prenosilo s oca na sina kao i na mene – unuka do današnjih dana. S vremenom smo stjecali nova iskustva, usavršavali se te učili nove vještine i širili poslovanje. Užarija Geto je kroz desetljeća uspješnog poslovanja izgradila mrežu vjernih i zadovoljnih kupaca kako u Lijepoj našoj, tako i u svijetu.

Danas proizvodimo razne vrste užadi i konopa za sve namjene, od športa do poljoprivrede i stočarstva, surađujemo s najkvalitetnijim dobavljačima i u potpunosti smo usmjereni ka zadovoljavanju svih potreba naših klijenata.

Naš cilj nisu samo proizvodnja i trgovina već i očuvanje tradicionalnog užarskog zanata kako bi nas jednoga dana neki novi užari mogli naslijediti.